Polarno Latvia SIA, reģ. Nr. 40103297695

Lielirbes iela 29, Rīga, LV-1046. E-pasts: spice@polarnopyret.lv / Polarno Estonia , reģ. Nr. 11536040, adrese: Narva mnt. 5, 10117, Tallina, Igaunijas Republika. E-pasts: info@polarnopyret.ee

PASTĀVĪGO KLIENTU PROGRAMMAS PO.P+ DALĪBNIEKU UN INTERNETA VEIKALA KLIENTU PERSONAS DATU APSTRĀDE

9. KLIENTA PERSONAS DATU APSTRĀDE

9.1. Polarno Latvia SIA / Polarno Estonia apstrādā klienta norādītos personas datus saskaņā ar personas datu aizsardzības likumā noteiktajām prasībām.

9.2. Apstrādājamie personas dati ir dati, kas klientam ir jānorāda, lai kļūtu par pastāvīgo klientu programmas PO.P+ kluba biedru, reģistrētu interneta veikala kontu un/vai noformētu pasūtījumu (vārds un uzvārds, adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese, norēķinu konta numurs, pirkuma groza saturs un pirkumu vēsture).

9.3. Polarno Latvia SIA / Polarno Estonia apstrādā klienta personas datus saistībā ar pasūtījumu apstrādi (tostarp ar pasūtījumu saistītu paziņojumu nosūtīšanu), samaksu par precēm, preču piegādi, piedāvājumu un jaunumu sagatavošanu un nosūtīšanu pastāvīgajiem klientiem.

9.4. Klienta personas datu pārzinis ir Polarno Latvia SIA, reģ. Nr. 40103297695,

adrese: Lielirbes iela 29, Rīga, LV-1046 / Polarno Estonia OÜ, reģ. Nr. 11536040, adrese: Narva mnt. 5, 10117, Tallina, Igaunijas Republika.

9.5. Polarno Latvia SIA / Polarno Estonia neizpauž klienta personas datus trešajām personām, izņemot:

9.5.1. uzņēmumu, kas sniedz kurjera pakalpojumus un tādā apmērā, kas ir nepieciešams produktu piegādei klientam vai pakalpojuma izmantošanai;

9.5.2. pakalpojumā iekļautos produktu piegādātājus (klienta vārds, uzvārds un tālruņa numurs) pasūtījuma izpildei un klientu apkalpošanas nodrošināšanai.

9.6. 9.5.1. un 9.5.2. punktā noteiktajos gadījumos klienta personas dati tiek apstrādāti tikai pasūtījuma izpildes nolūkā un datu apstrādātājiem jānodrošina tāds pats personas datu aizsardzības līmenis kā Polarno Latvia SIA / Polarno Estonia .

9.7. Klientam ir tiesības jebkurā laikā iepazīties ar saviem personas datiem, kā arī pieprasīt to pārveidošanu vai dzēšanu, izņemot, ja likums nosaka citādi, nosūtot iesniegumu Polarno Latvia SIA / Polarno Estonia  uz e-pasta adresi spice@polarnopyret.lv vai info@polarnopyret.ee.

9.8. Ja klients ir paudis vēlmi un piekritis saņemt Polarno Latvia SIA / Polarno Estonia sagatavotos jaunumus un/vai personalizētos piedāvājumus, klientam ir tiesības jebkurā laikā atsaukt šo piekrišanu, nosūtot Polarno Latvia SIA / Polarno Estonia atbilstošu paziņojumu uz e-pasta adresi spice@polarnopyret.lv vai info@polarnopyret.ee vai noklikšķinot uz katrā pa e-pastu nosūtītajā piedāvājumā esošās attiecīgās saites.

9.9. Klientam ir tiesības jebkurā laikā lūgt, lai personas dati tiktu pārnesti citam datu apstrādātājam, nosūtot Polarno Latvia SIA / Polarno Estonia digitāli parakstītu pieteikumu uz e-pasta adresi spice@polarnopyret.lv vai info@polarnopyret.ee. Polarno Latvia SIA / Polarno Estonia ir tiesības atteikties no personas datu tiešas pārnešanas citam datu apstrādātājam, ja uzskata, ka datu pārnešana trešajām personām nav droša.

9.10. Ja klients konstatē, ka, apstrādājot personas datus PO.P+ kluba programmas ietvaros vai interneta veikala iepirkumu vidē, tiek pārkāptas klienta tiesības, viņam ir tiesības vērsties Datu aizsardzības inspekcijā un tiesā.